Ürün Haberleri

KOBRA SSD (Yüksek Güvenlikli İmha Makinesi) İçin NSA ONAYI

KOBRA SSD (Yüksek Güvenlikli İmha Makinesi) İçin NSA ONAYI

KOBRA, KOBRA SSD'nin (Yüksek Güvenlikli Parçalayıcı) ABD Hükümeti Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından onaylandığını ve Katı Hal Aygıtlarının imhası için NSA/CSS Şartnamelerini karşıladığını duyurmakt...

KOBRA FLEXPACK: ÇEVRE DOSTU Karton Geri Dönüşüm Makinesi

KOBRA FLEXPACK: ÇEVRE DOSTU Karton Geri Dönüşüm Makinesi

Günümüzde, elektrik tasarrufuna yardımcı olan çözümleri tercih etmek ve çevre dostu malzemeler kullanmayı seçmek gibi faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olan davranışlar...