Veri Koruma

KOBRA SSD (Yüksek Güvenlikli İmha Makinesi) İçin NSA ONAYI

KOBRA SSD (Yüksek Güvenlikli İmha Makinesi) İçin NSA ONAYI

KOBRA, Kobra SSD'nin (Yüksek Güvenlikli Parçalayıcı) ABD Hükümeti Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından onaylandığını ve Katı Hal Aygıtlarının imhası için NSA/CSS Şartnamelerini karşıladığını duyurmakt...